top of page

17 maj 2022

Albus Care inleder samarbete med den digitala vårdgivaren Access Duo

Albus Care inleder samarbete med Access Duo – Sveriges första digitala plattform för beprövad beroendevård. Genom samarbetet kompletterar nykterhetskontroller från Albus Care det behovsanpassade och digitala behandlingsprogrammet som Access Duo erbjuder.

Idag är fler människor vana att söka digital vård, mellan 2016 och 2020 ökade antalet personer som fått digital vård från 32 000 till 2,3 miljoner. Nu kan Access Duo, ett företag inom Irisgruppen som sedan länge hjälp över 3 000 personer ur missbruk och psykiska ohälsa, erbjuda digital beroendevård.

Med den nya plattformen Access Duo erbjuds behovsanpassade och helt digitala behandlingsprogram på vägen ur missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Genom sammanhållen och löpande kontakt i patientens vardag skapar Access duo kontinuitet och helhet i behandlingen som motverkar återfall. Nu kan teknologin från Albus Care bidra till ökad trygghet, effektivitet och motivation som hjälper till att identifiera återfall tidigare.


Teknologin från Albus Care är ett utmärkt komplement till den digitala beroendevården. Verktygen med tillhörande alkoholmätare möjliggör bland annat dagliga nykterhetskontroller på distans vilket ytterligare underlättar behandlingen, säger Agneta Cabreus, VD på Albus Care.

Vidare kan framsteg och resultat dessutom, med patientens godkännande, delas i realtid med såväl arbetsgivare som anhöriga; en funktion som kan hjälpa till att stärka förtroenden. Albus Cares digitala alkoholstöd används idag av Sveriges största företagshälsor, specialiserade vårdgivare, behandlingshem, kommuner och arbetsgivare.

Vi är glada att ha med Albus Care på resan mot att hjälpa fler människor ur missbruk och psykisk ohälsa. Tillsammans kan vi stärka den digitala beroendevården så att fler kan erbjudas kvalitativ och resurseffektiv behandling, säger Erik Andrén, VD på Access Duo.Om Access Duo

Access duo är en digital plattform som erbjuder skräddarsydda och behovsanpassade behandlingsprogram på vägen ur missbruk eller psykisk ohälsa. Vi finns där när behovet av stöd och hjälp är allra störst. Access duo är ett företag inom Irisgruppen. Iris grundades 1986 och har sedan dess hjälpt över 3000 personer ur missbruk och psykisk ohälsa.

bottom of page