top of page

Digitala verktyg för modern beroendevård

Vad innebär digital beroendevård?

Med stöd av digitala hjälpmedel kan hanteringen av missbruk bli enklare, mer effektiv och mindre kostsam. Dels kan många möten med vårdgivare och behandlingsgrupper ske digitalt, men det stannar inte där. Exempelvis erbjuder Albus Cares samarbetspartner Access Duo Sveriges första helt digitala behandlingsprogram inom missbruk och psykisk ohälsa. Tillsammans med verktyg från Albus kan vi sänka trösklar, öka tillgänglig och samtidigt erbjuda en högkvalitativ digital beroendevård till en lägre kostnad.

Digitala verktyg för en effektiv beroendevård

Albus Care utvecklar och erbjuder digitala verktyg för en enklare, tryggare och mer effektiv hantering av alkoholproblem. Med en alkoholmätare, app och adminportal gör vi det möjligt att följa personers promillehalt på distans och i realtid. Dessutom innehåller systemet Albus verktyg som underlättar vardagen för såväl behandlare som arbetsgivare och anhöriga.

I denna text kan du läsa mer om hur Albus alkoholmätare fungerar och hur systemet verkar för såväl alkoholstöd som återfallsprevention. Om du vill veta mer eller få en kostnadsfri demo är välkommen att kontakt oss direkt.

Alkoholmätare för behandlare & arbetsgivare

Vi riktar oss både mot behandlare inom beroendevård och arbetsplatser som behöver effektiva verktyg i hanteringen av alkoholproblem. 

 

Den alkomätare med tillhörande digital plattform som vi på Albus tagit fram är specifikt byggd för hantering av alkoholmissbruk. Verktyget Albus Pro är anpassat för vårdgivare och Albus HR för arbetsgivare. Verktygen kan användas inom såväl kartläggning och behandling som uppföljning av personer med alkoholmissbruk. Allt sker digitalt vilket gör det till en mycket smidig lösning - både för personen som är i behov av alkoholstöd och för den som administrerar. Läs mer om Albus Pro respektive Albus HR längre ner på sidan.

Albus Alkomätare Webb 1.0.001.png

Distansvård vid missbruk av alkohol - Albus Pro

Albus Pro är ett effektivt digitalt verktyg för beroendevård. Behandlaren förser klienten med en alkoholmätare i fickformat som enkelt kan bäras med. Utöver alkomätaren får den som behandlas en applikation till mobiltelefonen. Resultaten från klientens spontana och schemalagda alkoholtester registreras i en webbportal vilket ger dig som behandlare omedelbara resultat på distans.

 

Inte nog med att denna typ av mobil alkoholkontroll ger dig som behandlare en god och uppdaterad överblick över dina klienter. Nykterhetskontrollerna ger dessutom möjlighet att genast se vilka av dina klienter som är i behov av stöd vid ett specifikt tillfälle. För klienterna är det även en stor vinst att kunna genomföra testerna när som helst och varifrån som helst.

Säker, digital beroendevård

Digital behandling av missbruk är ett innovationsområde som kräver särskild säkerhet för att fungera optimalt. Detta är något som vi på Albus Care fokuserat på i utvecklingen av systemen Albus Pro och Albus HR med tillhörande alkoholmätare. Varje gång klienten genomför ett blåstest tas en selfie på personen som blåser. På så vis kan du som behandlare säkerställa att alkoholtestet går rätt till och att det är din klient som utför nykterhetskontrollen.

 

Självklart är Albus Pro och Albus HR även säkra utifrån ett datahanteringsperspektiv och följer såväl GDPR som patientdatalagen. Kontakta oss för mer information kring säkerheten.

Avancerad teknik med användarvänlighet i fokus

Teknisk komplexitet utesluter inte god användarvänlighet. Albus Cares verktyg för alkoholstöd är bevis på detta. Plattformarna bygger på avancerad teknologi som syftar till att ge bästa och enklast möjliga användning. Albus innehåller ett antal funktioner som bidrar till säker och effektiv digital beroendevård och alkoholstöd. Dessa ser ut som följer:

Schemalagda alkoholtester

Du kan enkelt schemalägga tillfällen då klienten eller medarbetaren ska genomföra nykterhetskontroller. Intervallet kan ändras efter behov och anpassas till klientens individuella situation.

Larm & resultatdelning

Albus Pro erbjuder en larmfunktion som omedelbart informerar om en för hög promillehalt registreras eller om en klient missar en schemalagd nykterhetskontroll. Du som behandlare lägger in telefonnummer till den eller de personer som ska meddelas då resultaten avviker. Det kan exempelvis vara en chef, anhörig eller dig själv som behandlare.

Verifiering med bild

Då den digitala nykterhetskontrollen (blåstestet) genomförs tas en bild med mobilkameran. Detta gör det möjligt för dig att säkerställa att personen som utför testet är den som faktiskt får alkoholstöd.

Påminnelser via SMS

Albus alkoholstöd sänder automatiskt ett SMS till medarbetaren eller klienten då det är dags att ta alkoholtestet. SMS skickas automatiskt ut 30 respektive 15 minuter innan tidsfönstret för en schemalagd alkoholkontroll tar slut.

Automatisk prioritering (triage)

Detta nämndes även tidigare i texten men eftersom det är viktigt nämner vi det gärna igen. Systemet Albus sorterar och prioriterar automatiskt dina klienter utifrån den data som kommer in. Denna funktion ger dig enkelt en överblick och hjälper dig att snabbt se vilka klienter som är mest i behov av brådskande alkoholstöd.

Videomöte

Du kan, genom systemet, smidigt, säkert och enkelt bjuda in klienten/medarbetaren till ett digitalt videomöte när du vill. Det kan exempelvis vara behjälpligt för att snabbt kunna ge alkoholstöd vid avvikande resultat på alkoholtestet.

Måenderegistrering

Albus alkoholstöd erbjuder en funktion för måenderegistrering. Detta är ett smidigt verktyg för att kunna överblicka klientens eller medarbetarens mående över tid. Det kan verka för minskade alkoholproblem och underlätta alkoholprevention.

Offline-stöd

För att göra Albus produkter extra säkra har vi byggt in ett offline-stöd. Detta innebär att personen som utför alkoholtestet inte kan missa nykterhetskontrollen p.g.a. att hen inte har täckning vid tillfället. Testet kan utföras lika väl med eller utan täckning på mobiltelefonen. Resultatet sparas och skickas, då täckning finns, till behandlare, chef, arbetsgivare eller HR beroende på vad som är bestämt.

Teknisk support

Som kund hos oss på Albus Care kan du enkelt komma i kontakt med vår kompetenta kundtjänst för frågor och teknisk support. Tveka aldrig att kontakta oss om det är något du undrar över eller när du behöver hjälp.

Alkoholtester i andra tidszoner

Albus system och alkomätare stödjer även schemalagda nykterhetskontroller i andra länder, även de som har en annan tidszon. Denna funktion gör det enkelt att följa och stötta klienter och medarbetare på utlandsuppdrag.

Alkoholtester på distans

Kärnan i Albus Cares verktyg för alkoholstöd är förstås, vilket vi varit inne på tidigare, möjligheten att genomföra alkotester på distans. Detta är både en innovativ, säker och effektiv lösning för att hjälpa personer som har problem med alkohol. Albus HR är anpassad för arbetsgivare/chefer i syfte att hjälpa medarbetare som är i behov av alkoholstöd. Albus Pro syftar till att bistå behandlare som hjälper personer med missbruk av alkohol.

Återfallsprevention

En viktig fördel med Albus system och alkomätare är att de främjar återfallsprevention. Genom individanpassade mål och strategier i Albus-appen finns risksituationer och lösningar lättillgängliga när suget infinner sig.

 

Att någon tar del av resultaten från blåstesterna har även visat sig öka klienternas motivation till nykterhet och hjälper därmed till att förebygga återfall. Tack vare att administratören (behandlare eller arbetsgivare/chef) får en kontinuerlig överblick av läget för klienten så kan även resurser tillsättas snabbt och smidigt om så behövs. Albus fungerar utmärkt som ett kompletterande redskap för personer som genomgår behandling av alkoholmissbruk. När alkoholtestet tas skickas promillehalten direkt till behandlaren vilket vilket bidrar till en unik kontinuitet, trygghet och koll.

 

Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att hjälpa människor med missbruksproblem. Vi arbetar ständigt för att utveckla Albus kapacitet inom denna evidensbaserade behandlingsmetod. Besök Socialstyrelsens hemsida för att läsa mer om återfallsprevention >>

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/aterfallsprevention/

Stöd vid missbruk på arbetsplatsen

Att människor ska må bra och att arbetsplatsen ska vara säker är av största intresse för alla. För den enskilda medarbetaren såväl som för chef, företag, HR och för övrig personal. I de fall då en medarbetare har eller misstänkts ha alkoholproblem behöver arbetsgivare enligt lag erbjuda stöd och hjälp. Albus HR är ett verktyg som kan göra just detta. Produkten har utvecklats specifikt för att hjälpa till vid missbruk av alkohol på arbetsplatser. Den används av arbetsgivare och HR för att säkerställa nykterhet och säkerhet på jobbet. Som kund hos Albus kan du även kostnadsfritt få hjälp att utforma företagets alkoholpolicy för att enklare kunna förebygga alkoholproblem.

Så fungerar Albus HR

Medarbetaren som ska genomföra nykterhetskontroller får en diskret alkoholmätare som enkelt kan bäras med i fickan. Alkoholtesterna genomförs därefter genom Albus mobilapp som visar när den aktuella dagens blås ska genomföras. Oftast handlar det om 2-4 nykterhetskontroller per arbetsdag men bestäms av arbetsgivaren genom adminportalen. När ett alkotest genomförts skickas resultaten till arbetsgivarens adminportal i realtid. Som administratör kan man även välja att få avvikande resultat via SMS. Det går även att välja andra personer, exempelvis platschefer eller anhöriga, som ska få ett meddelande vid avvikande resultat.

Ett tryggt & diskret verktyg för alkotest

Vi vill poängtera att Albus Care värnar om integriteten för alla medarbetare som undersöks med våra verktyg. Albus HR kan enkelt och diskret användas för alkoholtester under arbetsdagen utan att någon annan på kontoret/arbetsplatsen behöver övervaka. Datan hanteras dessutom helt i enlighet med såväl patientdatalagen som GDPR.

Produktbild Albus square, 14 jan 2021.005.png

Alkoholmissbruk på arbetsplatsen - Ett utbrett problem

Det uppskattas att 600 000 svenskar lider av alkoholmissbruk och/eller alkoholberoende. De allra flesta av dessa befinner sig i arbetslivet. Enligt undersökning uppger hela 44% av chefer att de misstänker att medarbetare har problem med alkohol. Det kan handla om att någon är uppenbart full på jobbet och/eller att arbetsprestationen påverkas väsentligt av drickandet. Detta är förstås ett stort problem. En undersökning från Nämndemansgården visar att alkoholproblem kostar arbetsgivaren så mycket som 150 000 SEK per drabbad medarbetare och år. 

Alkohol- och drogpolicy

Albus finns för att hjälpa såväl medarbetare som företag, arbetsgivare, chefer och HR att må bra. I de fall då någon anställd behöver alkoholstöd så erbjuder plattformen ett unikt och validerat tillvägagångssätt. Albus bidrar till trygghet, säkerhet, integritet och effektivitet. Genom den kontinuitet som Albus medför blir det också enklare att efterleva företagets alkoholpolicy och uppfylla de lagstadgade krav som finns.

 

En väl utformad och implementerad alkohol- och drogpolicy är viktig både i det förebyggande arbetet och när missbruksproblem uppdagas. Om ditt företag behöver hjälp med er alkohol- och drogpolicy erbjuder vi även kostnadsfri hjälp för dig som kund.

Arbetsgivarens ansvar vid missbruk

Som arbetsgivare har du enligt arbetsmiljölagen en skyldighet att motverka och förebygga missbruk samt därtill hantera existerande problem. Alkoholberoende och alkoholmissbruk klassas som sjukdomar och utgör därför ingen grund för avsked. Istället medför det förstärkt anställningsskydd och rehabiliteringsskyldighet. Arbetsgivaren har ett stort ansvar över att arbetstagaren utreds och rehabiliteras för att kunna återgå till arbetet. Den rådande återfallsatatistiken pekar även mot att en kvalitativ uppföljning efter genomförd rehabilitering är av stor vikt.

För både verksamheten och den drabbade individen är vinsterna med att arbeta förebyggande och agera tidigt omfattande. Det är emellertid inte arbetsgivarens uppgift att själv ställa en diagnos utan istället se till att rätt resurser finns till förfogande. Här kan en väl utformat alkoholpolicy tillsammans med verktyget Albus HR vara till stor hjälp. Vid misstänkt alkoholproblematik bör du även vända dig direkt till din företagshälsa eller andra aktörer inom beroendevården. Vi på  Albus kan hjälpa dig att hitta rätt vårdgivare.

Tecken på alkoholmissbruk

Tecknen dyker ofta upp sent i förloppet och är som regel ospecifika. Försök därför att se till helheten: Förändrat beteende eller sämre prestation är alltid en anledning för dig som chef eller arbetsledare att agera. 

Försämrad prestation

 • Missar deadlines

 • Presterar oregelbundet

 • Fel och slarv

 • Koncentrationssvårigheter/låg uthållighet

 • Bortförklaringar och kreativa ursäkter

Försämrad arbetsmoral och ekonomi

 • Tänjer på flex, ofta minussaldo

 • Går hem tidigare

 • Förlänger pauser

 • Semester och ledigheter söks i efterskott

 • Korttidsfrånvaro med ständigt nya anledningar

 • Sjukfrånvaro i samband med helger och/eller lön 

 • Begär lön i förskott

Labilt beteende

 • Upphov till irritation och oro bland kollegor 

 • Rastlös, osäker, nervös, håglös, nedstämd 

 • Retlig, sårbar

 • Tenderar att isolera sig 

 • Misstänksam mot andra 

Fysiska tecken

 • Parfym, halstabletter och/eller munvatten för att dölja lukten av alkohol

 • Pendlar i vikt

 • Allmänt härjat utseende, rödmosigt ansikte, tom blick och/eller röda ögon

 • Sår och blåmärken (som följd av olyckor i samband med rus)

Stöd inför medarbetarsamtalet

När du uppmärksammat att en medarbetare kan vara i behov av hjälp avseende sin alkoholkonsumtion behöver du samtala med honom eller henne. Att samtala om saken är ett viktigt steg mot en lösning men inte alltid helt enkelt. Vi på Albus har därför, i samarbete med en psykolog och en läkare, sammanställt konkreta tips och råd som kan vara till god hjälp inför medarbetarsamtalet. Detta stöd ingår alltid för dig som använder Albus HR.

Vill du veta mer om Albus?

bottom of page