top of page

Framtidens
beroendevård

Vårt varför

Vi på Albus Care är övertygade om att en användarvänlig teknologi kan förbättra hur vi förebygger, upptäcker och hanterar alkoholproblematik både inom vården och ute på företagen.

 

Genom våra innovativa digitala verktyg vill vi därför skapa en värld där skadliga beroenden kan stoppas i sin linda, där arbetsgivare och vårdgivare har effektiva verktyg för att hjälpa sina klienter och medarbetare och där individer kan få stöd och hjälp på ett smidigt och tillgängligt sätt. 

 

Vårt arbete handlar om att göra verklig och meningsfull skillnad i människors liv och i samhället som helhet, och vi är fast beslutna att driva förändring inom beroendevården med utgångspunkt i teknologin.

Albus historia

Albus Care grundades år 2018 av vårdgivare och entreprenörer med visionen att använda innovativ teknologi för att förenkla och effektivisera hanteringen av alkoholproblematik. 

 

Efter noggrann efterforskning och utveckling lanserade vi år 2020 vår första produkt, ett system för vårdgivare som möjliggör nykterhetstester på distans och i realtid. Produkten blev väl mottagen och används idag av Sveriges största företagshälsor, beroendemottagningar, behandlingshem och kommuner. 

Med en stark passion för det vi gör strävar vi ständigt efter att fortsätta utveckla innovativa lösningar för att främja hälsa och välbefinnande i samhället.

bottom of page