top of page
Albus front 1.png

Systemstöd vid alkoholproblem
för arbetsgivare och vårdgivare 

 

Albus Care är ett systemstöd för att identifiera, hantera och följa upp alkoholproblem. Med Albus Care hanterar du alkoholärenden enkelt, tryggt och effektivt. På distans och i realtid.

Används av Sveriges största
företagshälsor

> 500 000 gjorda mätningar

Alkoholstödet Albus är framtaget av läkare, alkoholterapeuter och klienter för att förenkla för arbetsgivare och vårdgivare att hantera alkoholproblem. Idag används systemet av Sveriges största företagshälsor, arbetsgivare och HR-avdelningar, behandlingshem, alkoholmottagningar samt kommuner. 

Läs mer 1
Kundlogos juli 2021.001.png
AEnB2Uo_P3fvhgkBwCG38POPVUNyJC3Lok3w1UZrmiaz_6NTSN7rzDCPrsYTDIx_LnO4pAEX2U4LsstkzU24PPyIhy

”Ett utmärkt hjälpmedel för att säkerställa daglig nykterhet. Det blir svårare att fuska och behovet för blodprover minskar.”

Gunlög Börjesson

Avonova Företagshälsa

> Identifiera
> Behandla
> Följ upp

Albus Care hjälper dig som identifierar, hanterar och följer upp alkoholproblem. Ökad kontinuitet på distans gör processerna både säkrare, enklare

och mer effektiva.

Image by Štefan Štefančík

För arbetsgivare,
HR & medarbetare

Säkerställ daglig nykterhet på arbetsplatsen, smidigt och med bevarad integritet.

pexels-cottonbro-4098368.jpg

För vårdgivare
& klienter

Förenkla och förbättra vardagen för dig, dina klienter och kunder.

Forskningen gör oss bättre

PERHIT%20Samarbetspartners%20logos_edite
PERHIT%20Samarbetspartners%20logos_edite
PERHIT%20Samarbetspartners%20logos_edite
pexels-tima-miroshnichenko-8376319.jpg

Att kunna följa ett tillstånd kontinuerligt på distans möjliggör förbättringar på flera plan. Idén går dessutom att applicera på fler områden än alkohol.

 

Det pågår just nu en storskalig studie på vårt digitala verktyg (CQ) för högt blodtryck. Bland studiens samarbetspartners och finansiärer finns universitetssjukhus och Hjärt-Lungfonden.

bottom of page